Úterý , 16 dubna 2024

Ing

Vo vlaku cestuje skupina právnikov so skupinou inžinierov. Každý právnik
má svoj cestovný lístok, ale inžinieri majú dohromady iba jeden. Zrazu jeden
z inžinierov zvolá:
„Ide sprievodca!“.
Všetci inžinieri sa rýchlo presunu a natlačia do jedného WC.Sprievodca
medzitým skontroloval lístky právnikom a príde k WC. Zistí, že dvere sú
zamknuté, zabúcha na ne:
„Cestovný lístok prosím“.
Z WC sa popod dvere vysunie jeden cestovný lístok, sprievodca ho označí,
prestrčí späť, poďakuje a spokojný odíde. Na spiatočnej ceste si právnici
kúpili iba jeden cestovný lístok, a čuduj sa svete, inžinieri žiadny.
Jeden z právnikov zbadá sprievodcu a zakričí:
„Ide sprievodca!“.
Všetci právnici sa ponáhľajú schovať do WC, inžinieri tiež do ďalšieho
WC. Posledný z inžinierov, kým sa schová, zabúcha u právnikov:
„Cestovný lístok prosím“…
Poučenie: Právnici často používajú technické riešenia bez toho, aby im
rozumeli.

Přečtěte si také

Základná škola Krompachy, r. 2053

Slovensko, Základná škola Krompachy, r. 2053. Učiteľka na základke kontroluje dochádzku: – Armani Lakatoš? – …